Category Archives: it consulting

Webinar: Active Directory Basics

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά του Active Directory στον Windows Server 2019. Αποκτήστε τις βασικές γνώσεις για να μπορέσετε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά το εταιρικό σας περιβάλλον.

Ύλη που περιλαμβάνεται:

 • Εγκατάσταση Windows Server 2019 και ρόλος Domain Controller
 • Δημιουργία χρηστών
 • Παρουσίαση και παραμετροποίηση Group Policy Objects

Διάρκεια 2 ώρες

Με την αγορά του σεμιναρίου σας στέλνουμε άμεσα τα στοιχεία πρόσβασης για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο στον υπολογιστή σας.

Δείτε το webinar εδώ: https://systemplus.gr/product/active-directory-basics/

CAUTION! New scam e-mail pretending to originate from your e-mail server

Do not click anywhere, just delete it (you can click on the following picture to zoom):

image

#AzureAD Password Protection and Smart Lockout are now in Public Preview

One more cool feature related to Azure Active Directory, especially for those of you that care about security. Remember that the GDPR mandates for a strict security baseline, in order to protect personal data.

So this new feature that was announced in Public Preview, forces or audits the passwords that the Azure AD users use; if a user tries to use an easy password, the admin has the option to just audit this attempt, or block it completely. We also have the option to specify a black list of banned passwords.

In order to configure it, you need to log on to your Azure AD Portal and then navigate to Security –> Authentication Methods:

azureadpass

Let’s talk a bit about the different options that we see here.

 1. Set your custom smart lockout threshold (number of failures until the first lockout) and duration (how long the lockout period lasts)

 2. Enter the banned password strings for your organization in the textbox provided (one string per line) and turn on enforcement of your custom list

 3. Extend banned password protection to Windows Server Active Directory by enabling password protection in Active Directory. Start with the audit mode, which gives you the opportunity to evaluate the current state in your organization. Once an action plan is finalized, flip the mode to Enforced to start protecting users by preventing any weak passwords being used.

How does the banned password list work
The banned password list matches passwords in the list by converting the string to lowercase and comparing to the known banned passwords within an edit distance of 1 with fuzzy matching.

Example: The word password is blocked for an organization

 • A user tries to set their password to «P@ssword» that is converted to «password» and because it is a variant of password is blocked.

 • An administrator attempts to set a users password to «Password123!» that converted to «password123!» and because it is a variant of password is blocked.

Each time a user resets or changes their Azure AD password it flows through this process to confirm that it is not on the banned password list. This check is included in hybrid scenarios using self-service password reset, password hash sync, and pass-through authentication.

What do users see
When a user attempts to reset a password to something that would be banned, they see the following error message:

“Unfortunately, your password contains a word, phrase, or pattern that makes your password easily guessable. Please try again with a different password.”

It’s not only for the cloud
That’s nice, because you can even use it to prevent weak passwords being used in the organization using Windows Server Active Directory. And yes, we talk about your on-premises environment!

In a single forest deployment, the preview of Azure AD password protection is deployed with the proxy service on up to two servers, and the DC agent service can be incrementally deployed to all domain controllers in the Active Directory forest.

azure-ad-password-protection

Before doing anything, I strongly suggest that you take a look at the official documentation here: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-password-ban-bad-on-premises

What kind of Azure AD licenses you need for this? 
The benefits of the global banned password list apply to all users of Azure Active Directory (Azure AD). The custom banned password list requires Azure AD Basic licenses.
Azure AD password protection for Windows Server Active Directory requires Azure AD Premium licenses.

Δεν υπάρχει Επίσημη Πιστοποίηση για DPOs στην Ελλάδα: Ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων


Όλοι όσοι αρχίζουν να ασχολούνται με το GDPR, σύντομα μαθαίνουν ότι ο ρόλος-κλειδί για τον κανονισμό είναι αυτός του DPO.

Επειδή λανθασμένα έχει περάσει στην αντίληψη μας ότι η πιστοποίηση του DPO είναι κάτι μαγικό που ξαφνικά θα μας κάνει ειδικούς στην εφαρμογή του Κανονισμού, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έβγαλε ανακοίνωση, η οποία με λίγα λόγια λέει τα εξής:

1. Η πιστοποίηση του DPO είναι εθελοντική και προαιρετική. Κάποιος αν νομίζει ότι έχει τα απαραίτητα προσόντα (τα οποία παρεμπιπτόντως περιγράφονται σε σχετικό άρθρο του Κανονισμού, περισσότερα για αυτό παρακάτω), μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του DPO. Δεν υπάρχει εκείνη η μαγική συνταγή που θα μας κάνει experts και έτοιμους να αναλάβουμε τον ρόλο του DPO. Εννοείται φυσικά ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την μηχανογράφηση ΔΕΝ μπορούν να γίνουν DPOs, διότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στην εταιρία (το οποίο επίσης περιγράφεται σαφώς στον κανονισμό).

2. Δεν υπάρχει κάποια αναγνωρισμένη αρχή ή φορέας στην Ελλάδα που δίνει DPO πιστοποιήσεις. Ότι τυχόν σεμινάρια βλέπετε, είναι απλά σεμινάρια που σας επιμορφώνουν, ενδεχομένως συνοδεύονται από εξετάσεις, ΑΛΛΑ τίποτα δεν είναι επίσημο.

Τι προσόντα πρέπει να έχει ο DPO;

Αντιγράφω το ακριβές κείμενο από το σχετικό άρθρο του Κανονισμού που μπορείτε να βρείτε και μόνοι σας εδώ:

Άρθρο 37:  5.   Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων.

 

Την επίσημη ανακοίνωση της Αρχής μπορείτε να βρείτε σε PDF αρχείο εδώ.

[GDPR] Ένα e-mail που δεν θα θέλατε να πάρετε από κάποιον πελάτη σας….

Κατά την διάρκεια των εκπαιδεύσεων που έχουμε κάνει για το GDPR όλους αυτούς τους μήνες, ακούμε πολύ συχνά το ερώτημα από τους συμμετέχοντες: “Θα ασχοληθεί ποτέ κάποιος με την συμμόρφωση της εταιρίας μας με το GDPR;”

Είναι σαφές ότι σήμερα που γράφεται αυτό το blog post (4/4/18) είμαστε σε φάση προσαρμογής, που σημαίνει ότι ο κανονισμός δεν βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Απάντηση λοιπόν προς το παρόν δεν μπορούμε να δώσουμε. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ενέργειες για να προσεγγίσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τις βασικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έχουμε κάποιον πελάτη μας, ο οποίος θα θελήσει να εξασκήσει τα δικαιώματά του, έτσι όπως παρουσιάζονται στον κανονισμό για το GDPR. Για αυτό τον λόγο, σας έχω ετοιμάσει ένα δείγμα e-mail που μπορεί να πάρετε στο μέλλον από κάποιον πελάτη σας και να είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε μέσα σε 30 μέρες.

Δείτε λοιπόν το παρακάτω (εφιαλτικό) κείμενο του e-mail:

“Dear Sir/Madam:

I am writing to you in your capacity as data protection officer for your company. I am a customer of yours, and in light of recent events, I am making this request for access to personal data pursuant to Article 15 of the General Data Protection Regulation. I am concerned that your company’s information practices may be putting my personal information at undue risk of exposure or in fact has breached its obligation to safeguard my personal information pursuant to <latest nasty cybersecurity event or thing in the news>.

I am including a copy of documentation necessary to verify my identity. If you require further information, please contact me at my address above.

I would like you to be aware at the outset, that I anticipate reply to my request within one month as required under Article 12, failing which I will be forwarding my inquiry with a letter of complaint to the <appropriate data protection authority>.

Please advise as to the following:
1. Please confirm to me whether or not my personal data is being processed. If it is, please provide me with the categories of personal data you have about me in your files and databases.
a. In particular, please tell me what you know about me in your information systems, whether or not contained in databases, and including e-mail, documents on your networks, or voice or other media that you may store.
b. Additionally, please advise me in which countries my personal data is stored, or accessible from. In case you make use of cloud services to store or process my data, please include the countries in which the servers are located where my data are or were (in the past 12 months) stored.
c. Please provide me with a copy of, or access to, my personal data that you have or are processing.

 

2. Please provide me with a detailed accounting of the specific uses that you have made, are making, or will be making of my personal data.

3. Please provide a list of all third parties with whom you have (or may have) shared my personal data.
a. If you cannot identify with certainty the specific third parties to whom you have disclosed my personal data, please provide a list of third parties to whom you may have disclosed my personal data.
b. Please also identify which jurisdictions that you have identified in 1(b) above that these third parties with whom you have or may have shared my personal data, from which these third parties have stored or can access my personal data. Please also provide insight in the legal grounds for transferring my personal data to these jurisdictions. Where you have done so, or are doing so, on the basis of appropriate safeguards, please provide a copy.
c. Additionally, I would like to know what safeguards have been put in place in relation to these third parties that you have identified in relation to the transfer of my personal data.

 

4. Please advise how long you store my personal data, and if retention is based upon the category of personal data, please identify how long each category is retained.

5. If you are additionally collecting personal data about me from any source other than me, please provide me with all information about their source, as referred to in Article 14 of the GDPR.

 

6. If you are making automated decisions about me, including profiling, whether or not on the basis of Article 22 of the GDPR, please provide me with information concerning the basis for the logic in making such automated decisions, and the significance and consequences of such processing.

7. I would like to know whether or not my personal data has been disclosed inadvertently by your company in the past, or as a result of a security or privacy breach.
a. If so, please advise as to the following details of each and any such breach:
i. a general description of what occurred;
ii. the date and time of the breach (or the best possible estimate);
iii. the date and time the breach was discovered;
iv. the source of the breach (either your own organization, or a third party to whom you have transferred my personal data);
v. details of my personal data that was disclosed;
vi. your company’s assessment of the risk of harm to myself, as a result of the breach;
vii. a description of the measures taken or that will be taken to prevent further unauthorized access to my personal data;
viii. contact information so that I can obtain more information and assistance in relation to such a breach, and
ix. information and advice on what I can do to protect myself against any harms, including identity theft and fraud.

b. If you are not able to state with any certainty whether such an exposure has taken place, through the use of appropriate technologies, please advise what mitigating steps you have taken, such as
i. Encryption of my personal data;
ii. Data minimization strategies; or,
iii. Anonymization or pseudonymization;
iv. Any other means

 

8. I would like to know your information policies and standards that you follow in relation to the safeguarding of my personal data, such as whether you adhere to ISO27001 for information security, and more particularly, your practices in relation to the following:
a. Please inform me whether you have backed up my personal data to tape, disk or other media, and where it is stored and how it is secured, including what steps you have taken to protect my personal data from loss or theft, and whether this includes encryption.
b. Please also advise whether you have in place any technology which allows you with reasonable certainty to know whether or not my personal data has been disclosed, including but not limited to the following:
i. Intrusion detection systems;
ii. Firewall technologies;
iii. Access and identity management technologies;
iv. Database audit and/or security tools; or,
v. Behavioural analysis tools, log analysis tools, or audit tools;

9. In regards to employees and contractors, please advise as to the following:
a. What technologies or business procedures do you have to ensure that individuals within your organization will be monitored to ensure that they do not deliberately or inadvertently disclose personal data outside your company, through e-mail, web-mail or instant messaging, or otherwise.
b. Have you had had any circumstances in which employees or contractors have been dismissed, and/or been charged under criminal laws for accessing my personal data inappropriately, or if you are unable to determine this, of any customers, in the past twelve months.
c. Please advise as to what training and awareness measures you have taken in order to ensure that employees and contractors are accessing and processing my personal data in conformity with the General Data Protection Regulation.

Yours Sincerely,

Your customer”

 

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ:

Ενημερωνόμαστε και ανάλογα με το μέγεθος της εταιρίας μας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε διαδικασίες ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε ότι μας ζητάει το υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή ο πελάτης μας.

Εμείς από την πλευρά μας μπορούμε να σας παρέχουμε την σωστή ενημέρωση με το GDPR Foundation Online Course, το GDPR Foundation Masterclass σε αίθουσα, ρίξτε μια ματιά στα σχετικά με το GDPR στο site μας και αποφασίστε ανάλογα. Σε προηγούμενα e-mails που σας έχουμε στείλει, έχουμε συμπεριλάβει και εκπτωτικούς κωδικούς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να έχετε σημαντικές εκπτώσεις, οπότε αξιοποιήστε τους.

 

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

[ΕΡΕΥΝΑ] Πόσο αξίζει μια πιστοποίηση Microsoft;

 

ob_section3

Όσοι από εσάς έχετε κατεβάσει το δωρεάν eBook που είχα γράψει τον Νοέμβριο του 2017, σίγουρα θα θυμάστε ότι είχα αναφερθεί στην αναγκαιότητα του να μπορείς να αποδείξεις ότι έχεις τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις, προκειμένου να έχεις ένα πλήρες επαγγελματικό προφίλ. Και για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον υπάρχει ανταγωνισμός. Είτε είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ψάχνεις για να προσληφθείς σαν υπάλληλος, πρέπει να έχεις ένα δυνατό βιογραφικό. Εάν δεν έχετε κατεβάσει ακόμα το δωρεάν eBook, μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 

Το βλέπουμε καθημερινά: συνάδελφοι που παραπονιούνται συνεχώς για την κρίση στην αγορά, παραπονιούνται για πελάτες που δεν πληρώνουν, περιμένοντας να συμβεί το “θαύμα”: ξαφνικά να ανακάμψει η αγορά και να γίνουν περιζήτητοι. Δυστυχώς δεν δουλεύει έτσι.

 

Και δεν δουλεύει έτσι για διάφορους λόγους:

1. Ο πελάτης δεν πληρώνει γιατί δεν έχει λόγο να πληρώσει κάποιον με ελάχιστη τεχνογνωσία. Όταν εσύ ο ίδιος δεν επενδύεις στον εαυτό σου, θα επενδύσει ο πελάτης σε εσένα; Φυσικά όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι, κάποιοι όντως δεν πληρώνουν. Αλλά αυτούς δεν τους θέλουμε για πελάτες μας, ούτως ή άλλως.

2. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου. Όσα βίντεο δωρεάν στο YouTube και αν δεις, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνεις συστηματική εκπαίδευση. Και μόλις τελειώσεις ένα κομμάτι της εκπαίδευσης, θα πρέπει να αποκτήσεις και την πιστοποίηση, για να αποδεικνύεις ότι έχεις τη τεχνογνωσία.

 

Θυμηθείτε: όλα αυτά που σας λέω, τα έχω κάνει πράξη τα τελευταία 20 χρόνια. Έχω καταφέρει να φτιάξω το επαγγελματικό μου προφίλ με πολύ κόπο, διάβασμα, πιστοποιήσεις. Δεν είναι εύκολο, θέλει δουλειά. Καλώς ή κακώς, θέλει να διαθέσεις και κάποιο χρήμα, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα τζάμπα.

 

Έψαξα λοιπόν για να βρω αν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις αμοιβές των πιστοποιημένων Microsoft επαγγελματιών. Πριν σας παραθέσω τα links και τα στοιχεία που βρήκα, μην βιαστείτε να σχολιάσετε ότι αυτά ισχύουν στο εξωτερικό (εδώ είναι Ελλάδα…..). Το έχω πει και παλιότερα: δεν σας εμποδίζει κάτι να έχετε πελάτες και εκτός Ελλάδας.

 

Best Virtualization Certifications 2018, το πλήρες άρθρο εδώ.

Η πιστοποίηση του MCSE Cloud Plattform είναι δεύτερη σε κατάταξη, με βάση την αναζήτηση για θέσεις εργασίας σε γνωστά sites.

 

Top Paying Certifications εδώ.

και TOP IT Certifications επίσης εδώ.

 

Μην αργείτε άλλο. Ξεκινήστε συστηματική δουλειά, είμαι εδώ για να σας βοηθήσω.

 

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 

3 συμβουλές για αποφυγή παραβίασης δεδομένων στον οργανισμό σας

Η παραβίαση δεδομένων (data breach) ζημιώνει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών. Η ικανότητά σας να αποφύγετε παραβιάσεις βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και την τεχνολογία.

1. Ξεκινήστε από το προσωπικό σας
Δημιουργήστε ένα περιβάλλον που ευνοεί την προστασία των δεδομένων στην εταιρία, ξεκινώντας από την κορυφή της ιεραρχίας και κατεβαίνοντας πρός τα κάτω. Σύμφωνα με το GDPR, έχει προβλεφθεί η εκπαίδευση του προσωπικού ως κατάλληλο οργανωτικό μέτρο. Επίσης, όταν προσλαμβάνετε νέο προσωπικό, εκτελέστε ελέγχους στο ποινικό παρελθόν των ατόμων που προσλαμβάνετε, ιδίως αν αυτοί θα χειρίζονται προσωπικά δεδομένα.

Κάποιο άτομο το οποίο αποχωρεί από την εταιρία, θα πρέπει να μας επιστρέψει όλα τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία που είχε στη κατοχή του, όπως laptops, κινητά, κάρτες πρόσβασης, κλειδιά, εταιρικές πιστωτικές κάρτες. Επίσης πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν έχει δικαιώματα πρόσβασης σε ψηφιακά εταιρικά δεδομένα (υπάρχουν πολλά παραδείγματα εταιρίών που ξεχνούν να το εφαρμόσουν).

2. Καθορίστε διαδικασίες ασφαλείας
Δημιουργήστε μια διαδικασία που θα αφορά τον προσδιορισμό απαιτήσεων, την επίβλεψη της εφαρμογής τους και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους. Στις υπάρχουσες διαδικασίες κάντε αλλαγές για να συμπεριλάβετε στοιχεία ασφαλείας. Εκτελέστε ένα DPIA (Data Protection Impact Assessment) ώστε να καθορίσετε τους αποδεκτούς κινδύνους για τα δεδομένα, αλλά και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με όλους τους πιθανούς κινδύνους για αυτά.

3. Τεχνολογία
Σε μια μεγαλύτερα εταιρία θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά:

 • Firewalls
 • Intrusion detection systems
 • Antivirus
 • Spam filtering
 • Log files
 • System Monitoring
 • Data leakage prevention

Εφαρμογή του ISO 27001
Η εφαρμογή του προτύπου ISO 27001 , του διεθνούς προτύπου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, είναι μια από τις σημαντικότερες – αν όχι κορυφαίες – στρατηγικές για την αποφυγή παραβίασης των δεδομένων.

Το μεγάλο πλεονέκτημα εδώ είναι ότι το συγκεκριμένο πρότυπο περιέχει ήδη ένα πολύ μεγάλο μέρος των διαδικασιών που απαιτιούνται για την συμμόρφωση με το GDPR.

Σε κάποιο μελλοντικό άρθρο θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για το ISO 27001.

Πως να φτιάξετε το κατάλληλο GDPR documentation

GDPRlogoInstagramFB

 

Αν έχετε ασχοληθεί έστω και λίγο με το GDPR, μάλλον θα έχετε καταλάβει ότι, εκτός από τις τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν την μηχανογράφηση της εταιρίας σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε και τις απαραίτητες διαδικασίες που βασίζονται στο σωστό documentation (τεκμηρίωση στα ελληνικά).

Δυστυχώς πρόκειται για χειροκίνητη και κουραστική διαδικασία, απαιτώντας να δημιουργήσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό.

Αν ψάξετε θα δείτε ότι υπάρχει ελάχιστη πληροφορία διαθέσιμη online σχετικά με το documentation. Ακόμα και αυτοί που φέρονται ως ειδικοί στο GDPR, συνήθως αναπαράγουν το κείμενο του νόμου, χωρίς να δίνουν πληροφορίες για την πρακτική εφαρμογή του.

 

Τι είναι το documentation που απαιτείται;

Για να αποδείξετε τη συμμόρφωση της εταιρίας σας με τον νέο κανονισμό, είναι απαραίτητο να έχετε διαθέσιμη και συμπληρωμένη μια πληθώρα εγγράφων που θα δείξουν σε τυχόν έλεγχο ότι όντως έχετε προδιαγραφές και διαδικασίες, όχι μόνο “στα λόγια”, αλλά και γραπτά. Τα έγγραφα αυτά θα σας βοηθήσουν επίσης να κατανοήσετε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για τη συμμόρφωση.

 

Τι χρειάζεται λοιπόν;

 • Δηλώσεις (statements) σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγετε και επεξεργάζεστε, όπως επίσης και περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας (‘Αρθρο 13)
 • Εγγραφές σχετικά με την συγκατάθεση από τα υποκείμενα της επεξεργασίας ή από τον γονέα σε περίπτωση ανηλίκων (Άρθρα 7 και 8)
 • Εγγραφές σχετικά με τις ενέργειες κατά την επεξεργασία (Άρθρο 30)
 • Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους προστασίας των δεδομένων, όπως κρυπτογράφηση, πολιτική προστασίας δεδομένων, κλπ

Κάποιες συμβουλές για το documentation

 • Κάντε το σωστά και φροντίστε το documentation να είναι πλήρες
 • Περιεκτικό, φροντίστε να μην ξεχάσετε κάτι σχετικό με τα άρθρα του νόμου
 • Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της εταιρίας σας, ο κανονισμός ορίζει τις τυχόν εξαιρέσεις ανάλογα με την κλίμακα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, μικρή ή μεγάλη
 • Διαθέσιμο στο προσωπικό της εταιρίας σας, ανάλογα με τον ρόλο του καθενός μέσα στην εταιρία
 • Αποφύγετε διπλά κείμενα, όταν έρθει η ώρα να ανανεώσετε κάτι να το κάνετε μόνο σε ένα σημείο
 • Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε version control, ιστορικό αλλαγών στα έγγραφα, και το ίδιο format παντού
 • Η τεκμηρίωση πάντα έχει κύκλο ζωής: initial draft, published, retired
 • Χρησιμοποιήστε παντού περιγραφές θέσης εργασίας ή job titles, όχι ονόματα εργαζομένων

Καλή συνέχεια!

FREE GDPR eBook: download it and start preparing

 

gdprlogo

ΔΩΡΕΑΝ eBook για το GDPR

Τα πρώτα βήματα στο GDPR

 • Σε ποιες επιχειρήσεις εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός
 • Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα
 • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας
 • Τα δικαιώματα του Υποκειμένου Δεδομένων
 • και πολλά ακόμα

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ακόλουθη σελίδα, ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ΔΩΡΕΑΝ eBook:

https://mcse.gr/gdpr/

GDPR Masterclass για ΙΤ Pros, τι πρέπει να κάνετε

gdprlogo

 

Τι είναι το GDPR Foundation Masterclass;

Πρόκειται για ένα νέο σεμινάριο που δημιουργήσαμε, με σκοπό να εξοικοιωθείτε με τις νέες απαιτήσεις του GDPR. Θα ενημερωθείτε για όλες τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμόσετε στην εταιρία σας, καθώς και για την μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί σε όλα τα επίπεδα της πληροφορίας, ώστε να είστε πλήρως συμβατοί με την νέα νομοθεσία, αποφεύγοντας το υπέρογκο πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου.

Πρόκειται για το μοναδικό σεμινάριο στην ελληνική αγορά, το οποίο ασχολείται και με το τεχνικό μέρος της συμμόρφωσης με το GDPR χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft on-premises και cloud.

 

ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Ενότητα 1: GDPR context, definitions, penalties
 • Ενότητα 2: Βασικές αρχές
 • Ενότητα 3: Rights of the Data Subject
 • Ενότητα 4: Controller και processor
 • Ενότητα 5: Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων
 • Ενότητα 6: Αρχές εποπτείας
 • Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Azure και το Office 365 ώστε να είστε συμβατοί με το GDPR
  • Εντοπισμός προσωπικών δεδομένων στον οργανισμό με χρήση τεχνολογιών όπως Microsoft Azure Data Catalog, Cloudapp Security, Data Loss Prevention, Advanced Data Governance, Office 365 eDiscovery
  • Διαχείριση προσωπικών δεδομένων με χρήση τεχνολογιών Azure Active Directory, Azure Information Protection, Advanced Data Governance και Journaling, Data Classification Toolkit
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων με χρήση τεχνολογιών Azure Key Vault, Intune, Advanced Threat Protection και Threat Intelligence, Windows Hello και Device Guard
  • Δημιουργία αναφορών σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα με χρήση τεχνολογιών Service Trust Platform, Azure Auditing, Logging και Monitor, Information Protection, Service Assurance και Customer Lockbox

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Ορισμοί
 • Κυρώσεις και πρόστιμα
 • Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής GDPR
 • Οι 6 αρχές της επεξεργασίας δεδομένων και συγκατάθεση
 • Ειδικές κατηγορίες δεδομένων
 • Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
 • Υπεύθυνοι επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Ασφαλίζοντας τα προσωπικά δεδομένα
 • Αναφορά παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Πως θα κάνουμε το DPIA (data protection impact assessment)
 • Ο ρόλος του DPO (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων)
 • Πιστοποιήσεις
 • Μεταφορά δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ο ρόλος των εποπτικών αρχών
 • Ο ρόλος του EDPB (European Data Protection Board, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων)
 • Χρήση τεχνολογιών Microsoft για την συμβατότητα με το GDPR, είτε για τα δεδομένα on premises, είτε για τα cloud δεδομένα

Το σεμινάριο περιλαμβάνει και υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο μπορείτε να κρατήσετε με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Επίσης σας παρέχουμε πρόσβαση στο online course, αξίας 150 ευρώ, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε ανά πάσα στιγμή στα videos που περιγράφουν τις βασικές έννοιες του GDPR.

 

Πληροφορίες και ημερομηνίες διεξαγωγής εδώ.

Αρέσει σε %d bloggers: